top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 20,

+48 33 815 09 14

Teatr Banialuka

Teatr Banialuka – przyjazne miejsce rozmowy o ważnych sprawach. Miejsce stawiania pytań o to, kim jestem i czym jest świat. I jak odróżnić dobro od zła, a także jak radzić sobie z samotnością czy przemocą. To miejsce poszukiwania i znajdowania odpowiedzi. Miejsce spotkania człowieka z człowiekiem, rozbudzania wrażliwości i wyobraźni.

bottom of page