top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 12

+48 33 822 72 11

Hotel President

Zabytkowy Hotel usytuowany w centrum Bielsku-Białej, w którym mieszkało wiele
gwiazd Bielskiej Zadymki Jazzowej. Przez lata w hotelowej restauracji mieścił się
zadymkowy Klub Festiwalowy.

bottom of page