top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Bielsko-Biała, ul. 11-go Listopada 60-62

+48 603 174 248

Sala Redutowa Pod Orłem

Od początku swego istnienia, jako wnętrze reprezentujące wysoki europejski standard, piękna sala Redutowa cieszyła się dużą sławą i popularnością wśród elit z kręgów artystycznych, przemysłowych i politycznych. Organizowano w niej wystawy malarskie, przedstawienia teatralne i kabaretowe oraz bale, w których biorącą udział śmietanka towarzyska kwestowała na cele dobroczynne i narodowe. Pierwszym znamienitym gościem Sali Redutowej był arcyksiążę Karol Habsburg (późniejszy ostatni cesarz Austrii), który w 1912 roku przebywał w bialskim hotelu wraz z małżonką. Wybitną osobowością, która na początku 1915 roku wielokrotnie gościła w hotelu, był Józef Piłsudski. Historia mówi, iż jako dowódca I Brygady Legionów uczestniczył w polskich imprezach narodowych, które miała zaszczyt gościć Sala Redutowa. Inne znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w Sali Redutowej to pokazy bialskiego „Sokoła” i walk zapaśniczych z udziałem m.in. Zbyszka Cyganiewicza; występy lwowskiego „Teatru Polskiego” w czasie I wojny światowej.
W latach trzydziestych bale karnawałowe , takie jak np. bal Ligi Morskiej i Kolonialnej w 1930 r., wypełniały egzotycznie dekorowaną sale. Jej wnętrza były nieodzownym miejscem spotkań i życia towarzyskiego elity bialskiej.

bottom of page