• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Bielsko-Biała, Jutrzenki 18

+48 33 499 08 13

Klub Best

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” oprócz działalności oświatowej i
wychowawczej znane jest z organizacji koncertów z udziałem wybitnych
polskich i zagranicznych muzyków jazzowych.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ