top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220

+48 33 81 38 215

ZJAD

1 czerwca 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycznego szkolenia energetyków
1 stycznia 1986 roku ośrodek zmienił nazwę – został przekształcony w Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego – w skrócie ZIAD
1 stycznia 1989 roku ZIAD stał się przedsiębiorstwem państwowym
1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi zakładami państwowymi
1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany
1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną w której 100% udziału ma Gmina Bielsko-Biała

bottom of page